پروتئین مزه باستان

نوع خدمات: فروشگاهی
رسته: مواد غذایی

فروش انواع سوسیس و کالباس برند آندره، ۲۰۲، سورن، گوشت آوران، مفیدان
فروش انواع محصولات منجمد آندره، ۲۰۲، ب.آ
فروش انواع ماهی منجمد تحفه، ماهی حسون، ماهی گیدر، ماهی قزل، ماهی شوریده، ماهی کیلکا

اطلاعات تماس با پروتئین مزه باستان