مدیریت و رسیدیگی به صفحات ایجاد شده در سایت


در سیستم مدیریت محتوای گروه پردازش کد شما میتوانید صفحات سایت خود را مدیریت کنید در گروه های مدنظر خود قراردهید فعال و یا غیرفعال کنید.

پس از ورود به سامانه در منوی سمت راست بر روی گزینه "مدیریت صفحات" کلیک نمایید.

در منوهای باز شده گزینه ی:

  1. دسته بندی صفحات
  2. ایجاد صفحه جدید
  3. مدیریت صفحات
  4. صفحات پیش فرض
را خواهید دید.در بخش "دسته بندی صفحات" شما میتوانید برای صفحات خود دسته بندی ایجاد نمایید.به تصویر زیر توجه نمایید.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید، دسته بندی های صفحات ایجاد شده اند و شما میتوانید دسته بندی صفحات خود را ایجاد نمایید.

پس از ایجاد صفحات حالا میتوانید وارد "ایجاد صفحه جدید" شوید و صفحه جدید ایجاد نمایید و نسبت دهید به گروه هایی که ایجاد کرده اید.

به تصویر زیر دقت نمایید.